De EHBO vereniging Medemblik is in 1970 opgericht en bestaat op het ogenblik uit ongeveer 35 leden. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het opleiden van nieuwe EHBO'ers. Jaarlijks is er een opleiding voor nieuwe EHBO'ers. Na het halen van het examen krijgt men het EHBO diploma.
  • het EHBO niveau van leden verbeteren. Leden met een EHBO diploma kunnen maandelijks de herhalingsavonden bijwonen. Op deze avonden wordt bestaande kennis opgefrist en nieuwe kennis gedeeld.
  • het verlenen van hulp aan evenementen.¬†De vereniging ondersteunt lokale evenementen met het verlenen van EHBO.

Weet wat te doen bij een ongeval!

Meer informatie